ARCHE

Jörg Widmann, Denis Kozhukhin & Irish Chamber Orchestra

WEBER

2020

Klarinettenquintett op. 34
Concertino Es-Dur op. 26
Grand Duo Concertant Es-Dur op. 48
Freischütz-Ouvertüre

Jörg Widmann, Klarinette - Denis Kozhukhin, Klavier - Irish Chamber Orchestra - Dirigent: Jörg Widmann

Alpha, DDD, 2019